10/01/2014 - چهارشنبه 9 مهر 1393   |     |  ورود به سایت
کمينه   
دبستانهای پسرانه
عنوانآدرستلفن
21 بهمن ميدان شهدا ش كفايي ك سادات پ 114 77520621
ابوذر غفاري مولوي خ ش عباس علي پير مرادي 55632837
اثني عشري ري آبمنگل ك ش رقيب دوست 33551231
امام جعفر صادق م محمديه خ خيام جنوبي ك باغ انگوري 55632194
امام سجاد(ع) خ سعدي شمالي ك معمار مخصوص 66717878
اميد امام سعدي شمالي خ هدايت ك شكوفه ك ش نور محمدي 77534969
برهان مجرد خ خراسان ك باغ 33555963
پيام رستگاران (غير انتفاعي) پيچ شميران ك اسلاميه پ 44 77537200
پيام غدير (غير انتفاعي) خ هدايت خ صفي علي شاه پ 172 77522999
پيام ولايت (غير انتفاعي) خ خراسان خ زيبا ك صوفياني پ 10 33121608
جعفري اسلامي وحدت اسلامي بازارچه طرخاني مقابل بانك صادرات 55627494
جمشيد جم خ جمهوري ك مسعود سعد پ 17 66703185
جواد الايمه شوش غربي ايستگاه قند و شكر 55627008
حاج آقا رضا جعفري تهراني مولوي تختي ك جعفري 55634423
حيان (غير انتفاعي) خ مجاهدين اسلام سه راه مجلس ك رحماني پ 51 77536446
دين و دانش (غير انتفاعي) دروازه شميران خ فخرآباد ك 15 پ 19/4 77534015
رهنما 17 شهريور ابتداي اتوبان آهنگ 33552880
روحي شاد خ سعدي شمالي روبروي مترو ك پاساژ رفعت 77533596
سادات خ جمهوري خ ظهيرالسلام ك ش تكاپو 33914447
شهداي مرصاد خ جمهوري ك ش كندوزي 66708911
شهداي موتلفه (غير انتفاعي) دروازه شميران م ابن سينا ش بياني 77663254
شهيد جهان آرا 17 شهريور جنوبي خ حداد عادل خ لرزاده 33550016
شهيد شهسواري نوبت 1 وحدت اسلامي جنب بيمارستان رازي پ 149 55634450
شهيد علي درخشان م بهارستان ك نظاميه بن بست لقمان پ 13 33111931
شهيد مجتبي كاظمي وحدت اسلامي روبروي اداره آگاهي 55625210
12

 

1- پیگیری دعاوی له و علیه منطقه از طریق مراجع قضائی و انتظامی، دیوان عدالت اداری و اداره  کار .

2- درخواست و پیگیری از مراجع قضائی به منظور اخذ  دستور لازم جهت ورود به املاک موضوع آراء ماده صد، ساخت  و ساز غیر مجاز و رفع  خطر و سایر موارد  اعلامی از سوی نواحی .

3- بررسی و اظهار نظر در مورد توافقات فی مابین منطقه با اشخاص در مورد  تغییر کاربری، توسعه تجاری و غیره به منظور کم کردن موارد  اقامه دعاوی احتمالی علیه  شهرداری .

4-بررسی و امضاء قراردادهای منعقده فی مابین منطقه و سایرین .
5- پاسخ  به  استعلامات مراجع قضائی و انتظامی .
6- پاسخ  به استعلامات ادارات و معاونتهای منطقه .
7- پاسخ به  استعلامات اداره کل حقوقی
.

8- استعلام از ادارات و معاونتهای منطقه  در جهت پاسخگویی و دفاع نسبت  به  دعاوی و شکایات  مطروحه علیه  شهرداری .

9- مکاتبه  و تعامل با اداره  کل حقوقی در جهت پیگیری پرونده های  مطروحه در دیوان عدالت اداری .

10- درخواست و پیگیری اعمال ماده 9  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  اراضی واقع در طرحهای عمومی ...مصوب 1358 به منظور اجرای طرحهای عمرانی منطقه .

11- ارشاد و معاضدت قضائی همکارانی که به واسطه انجام وظایف خود به  مراجع قضائی و انتظامی  احضار می گردند.

12- توجیه و ارشاد مراجعین که قصد شکایت  علیه شهرداری دارند. به  منظور انصراف مشارالیهم از شکایت  و توافق با شهرداری .

13- انجام سایر موارد ارجاعی مرتبط  .