آرشیو اخبار قلب طهران

شاخه
حال و هوای متفاوت محله شهید هرندی در ماه مبارک رمضان حال و هوای متفاوت محله شهید هرندی در ماه مبارک رمضان
احیا و بازسازی شهربازی کوثر در قالب قرارداد مشارکتی احیا و بازسازی شهربازی کوثر در قالب قرارداد مشارکتی
حضور علی محمد سعادتی شهردار قلب طهران در مراسم افطاری ساده در محله هرندی گزارش تصویری// حضور علی محمد سعادتی شهردار قلب طهران در مراسم افطاری ساده در محله هرندی
تهران شهید باران می شود تهران شهید باران می شود
جشن رمضان در محله هرندی جشن رمضان در محله هرندی
گزارش تصویری از سومین روز مراسم جزء خوانی و سفره افطاری ساده در میدان امام حسین (ع) گزارش تصویری از سومین روز مراسم جزء خوانی و سفره افطاری ساده در میدان امام حسین (ع)