10/02/2014 - پنجشنبه 10 مهر 1393   |     |  ورود به سایت
  
امامزاده ها و زیارتگاهها
عنوانآدرس
آرامگاه آقا سيد آقا جان چهارراه سيروس خ سيروس
آرامگاه آقا سید آقاجان خ سیروس
آرامگاه حاجي علي آقا تهراني مسجد قايم خ سعدي
آرامگاه صفي علي شاه خانگاه صفي علي شاه
آرامگاه صنيع الدوله خ اسلامبول
استاد سعيد نفيسي داخل بقعه آقا
امام زاده سید نصرالدین میدان قیام
امامزاده سید اسحاق خ ناصر خسرو - کوچه خدا بنده لو
امامزاده سید اسماعیل خ مصطفی خمینی - چهارراه سیروس
امامزاده سید ولی سبزه میدان - بازار بزرگ - نرسیده تیمچه ابوتراب
امامزاده یحیی بین خ ری - خ مصطفی خمینی
بقعه آقا (معروف به سر قبر آقا) انتهاي خ سيروس
بقعه امامزاده روح الله خ باب همایون
بقعه امامزاده نورالله خ باب همایون
بقعه پاته عطا محله كليميان
بقعه پیر عطار ناحیه عودلاجان - محله کلیمیان
بقعه سر قبر آقا انتهای خ مصطفی خمینی
بقعه هفت دختران اواسط خ مصطفی خمینی
بقعه هفت دختران خ سيروس
حاجي شيخ علي اصغر بروجردي چهارراه امير كبير و سيروس
خاندان هدايت خ اسلامبول
زيارتگاه پير عطار محله عودلاجان
قبر لطفعلي خان زند بازار امامزاده زيد
گور گروهي از مجاهدين مشروطيت و سربازان سيلا خوري م نزديك چهارراه امير كبير و سيروس
مرقد مرحوم بهاءالملك همداني همجوار با امامزاده يحيي

 

1- پیگیری دعاوی له و علیه منطقه از طریق مراجع قضائی و انتظامی، دیوان عدالت اداری و اداره  کار .

2- درخواست و پیگیری از مراجع قضائی به منظور اخذ  دستور لازم جهت ورود به املاک موضوع آراء ماده صد، ساخت  و ساز غیر مجاز و رفع  خطر و سایر موارد  اعلامی از سوی نواحی .

3- بررسی و اظهار نظر در مورد توافقات فی مابین منطقه با اشخاص در مورد  تغییر کاربری، توسعه تجاری و غیره به منظور کم کردن موارد  اقامه دعاوی احتمالی علیه  شهرداری .

4-بررسی و امضاء قراردادهای منعقده فی مابین منطقه و سایرین .
5- پاسخ  به  استعلامات مراجع قضائی و انتظامی .
6- پاسخ  به استعلامات ادارات و معاونتهای منطقه .
7- پاسخ به  استعلامات اداره کل حقوقی
.

8- استعلام از ادارات و معاونتهای منطقه  در جهت پاسخگویی و دفاع نسبت  به  دعاوی و شکایات  مطروحه علیه  شهرداری .

9- مکاتبه  و تعامل با اداره  کل حقوقی در جهت پیگیری پرونده های  مطروحه در دیوان عدالت اداری .

10- درخواست و پیگیری اعمال ماده 9  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  اراضی واقع در طرحهای عمومی ...مصوب 1358 به منظور اجرای طرحهای عمرانی منطقه .

11- ارشاد و معاضدت قضائی همکارانی که به واسطه انجام وظایف خود به  مراجع قضائی و انتظامی  احضار می گردند.

12- توجیه و ارشاد مراجعین که قصد شکایت  علیه شهرداری دارند. به  منظور انصراف مشارالیهم از شکایت  و توافق با شهرداری .

13- انجام سایر موارد ارجاعی مرتبط  .