فهرست ابنیه تاریخی منطقه

ردیف نام یا عنوان اثر شماره ثبت قدمت ناحیه  محله  نشانی یا موقعیت 
1 آب انبار بابانوروزخان   قاجار  4 12 مولوی باغ فردوس
2 آب انبار بازار پاچنار   قاجار  3 9 بازار پاچنار
3 آب انبار سید اسماعیل  16224 قاجار 3 9 خ مصطفی خمینی پائین تر از کوچه غفاری ضلع شرقی بقعه سید اسماعیل
4 آب انبار مسجد حکیم    قاجار  2 5 خ پامنار،کوچه مروی
5 آسیا ب والی 3029 قاجار  6 3 پل چوبی-خیابانکفائیامانی کوچهسادات بنبست محبوب جنب پ 31 
6 ارگ تاریخی تهران  10000 صفویه،قاجار ،معاصر 2   خیابان 15 خرداد میدان ارگ
7 امامزاده روح الله    قاجار  2 5 خ باب همایون،محوطه شرکت مخابرات
8 امامزاده زید  259 قرن 10 ق 3 9 خ پانزده خرداد،بازار کفاش
9 امامزاده سید اسماعیل 409 قرن 13ق 3 9 خ مصطفی خمینی ،خ علیرضا غفاری ،ک امازاده  
10 امامزاده سید نصرالدین 2683 قاجار  3 8 خ خیام
11 امامزاده سید ولی   قاجار  3 9 بازار تهران
12 امامزاده نصراله   قاجار  2 5 خ باب همایون روبروی قورخانه 
13 امامزاده یحیی  11196   2   خیابان ری کوچه امامزاده یحیی
14 بازارامیر   قاجار  3 9 بازار بزرگ تهران 
15 بازارامین السلطان   قاجار  4 12 چهارراه مولوی،خ صاحب جمع 
16 بازارچه قنات آباد   قاجار  3 8 خ مولوی،بین میدان محمدیه وچهارراه مولوی 
17 بازارچه قوام الدوله  10840 قاجار  3 8 میدان وحدت اسلامی(ضلع شرقی)
18 بازارچه گذر قلی    قاجار  3   خ خیام ،پایین تراز چهارراه گلوبندک
19 بازارچه مروی    قاجار  2 5 ناصرخسرو
20 بازارچه نایب   قاجار  2 6 خ خیام ،بین ری  وچهرراه سیروس
21 بازارچهارسوق بزرگ 1541 قاجار  3 9 بازاربزرگ
22 بازارچهارسوق بزرگ 11465 قاجار  3 9 خ مصطفی خمینی ،بالاتر از بازار حضرتی 
23 بازارچهارسوق کوچک    قاجار  3 9 بازاربزرگ 
24 بازارحضرتی    قاجار  3 9 خ مولوی(بازار بزرگ)
25 بازارسید اسماعیل   قاجار  3 9 خ مصطفی خمینی 
26 بازارصحافها   قاجار  3 9 بازار بزرگ تهران 
27 بازارکفاشها   قاجار  3 9 بازاریزرگ
28 بازارهرنده ای   قاجار  3 9 بازاربزرگ
29 باشگاه افسران   پهلوی اول  1 1 مجموعه میدان مشق
30 باغ تکیه دولت   قاجار  3 8 خ پانزده خرداد،ک تکیه دولت ،خ شهیداکبری
31 باغ سفارت روسیه    قاجار  1 1 خ نوفل لوشاتو 
32 باغ نگارستان (دانشكده علوم اجتماعي) 2082 قاجاریه 1   ضلع شمالی ميدان بهارستان
33 باغ وعمارت پیرنیا   قاجار 1 1 خ لاله زار نو،خانه پیرنیا
34 بانک سپه شعبه مرکز   پهلوی  1 1 خ امام خمینی 
35 بانک مسکن شعبه مرکز   پهلوی اول  1 1 خ فردوسی
36 بانک ملی شعبه بازار   پهلوی اول  3 9 خ پانزده خرداد
37 بدنه خیابان لاله زار   قاجار،پهلوی  1 1 خ لاله زار جنوبی
38 بدنه خیابان ناصر خسرو   قاجار 2 5 خ ناصرخسرو
39 بدنه محله عودلاجان 15381 قاجاريه 2 5 حد فاصل خیابان ری در شرق، ناصرخسرو در غرب، 15 خرداد در جنوب، امیرکبیر در شمال
40 بدنه ميدان مخبرالدوله 14618 پهلوی  1 1 ميدان مخبرالدوله(استقلال)تقاطع خیابان جمهوری وسعدی 
41 برج آب بانک ملی  1911 پهلوی اول  1 1 خ فردوسی،ک بانک،داخل محوطه بانک ملی 
42 بقعه پیر عطا 13353 قاجار  2 5 خ امیر کبیر پامنار بعداز مسجددانگي
43 بقعه سرقبرآقا 927 قاجار  4 12 چهارراه مولوی،خ صاحب جمع 
44 بقعه هفت دختران   صفویه  2 5 خ مصطفی خمینی 
45 بنیاد شهید دکتر بهشتی  10867 پهلوی اول 6   خ مجاهدین اسلام بین کوچه مجاهد ونورانی 
46 بیمارستان رازی   پهلوی اول 3 8 میدان وحدت اسلامی ،بازلرچه طرخانی 
47 بیمارستان سینا   قاجار 1 1 خ امام خمینی ،میدان حسن آباد
48 پارک شهر   قاجار 2 8 خ وحدت اسلامی 
49 پمپ بنزین ری 14670 پهلوی اول 5   خیابان 15 خرداد، زیر پل هوایی، پلاک 515
50 تئاتر پارس 10402 پهلوی 1 1 خ لاله زار،نبش ک اتحادیه پ348
51 تئاتر سنگلج   پهلوی 2 8 خ بهشت
52 تئاترنصر 6529 پهلوی 1 1 خ لاله زار،بین ک شاهچراغی پ156
53 تخت مرمر 416 قرن12و13ق 2 5 میدان ارگ(مجموعه تاریخی کاخ گلستان)
54 تیمچه اکبریان  13601 قاجار 3   خیابان 15 خرداد کوچه صغیرها مقابل کوچه حکیم پلاک 88
55 تیمچه امین اقدس   قاجار  3 9 بازار مسگرها 
56 تیمچه حاجب الدوله    قاجار  3 9 بازار تهران 
57 تیمچه صدراعظم   قاجار  3 9 بازارمسگرها
58 تیمچه قیصریه    قاجار  3 9 بازارتهران
59 تیمچه ملا علی کنی    قاجار  3 9 بازارتهران
60 تیمچه مهدیه   قاجار  3 9 بازارتهران
61 چاپخانه اتحاد  15765 پهلوی اول  1 1 میدان امام خمینی (توپخانه)، خیابان فردوسی ، کوچه طبس ، پلاک 7
62 حسینیه آقا سید هاشم 2268 قاجار  1 1 خ جمهوری،بعداز میدان استقلال ک مظفری پ56
63 حسینیه سادات اخوی      2 6 خیابان مصطفی خمینی کوچه علی مرادی -کوچه املح القری 
64 حمام پامنار 13354 قاجار 2 5 غرب خیابان پامنار 200متر شمال مسجد پامنار
65 حمام حکیم باشی    قاجار  2 5 خ امام خمینی 
66 حمام خانوم(قبله) 10411 قاجار  3   خ مصطفی خمینی خ 15خرداد ، بازارچه نایب السلطنه،ک قبله پ175 
67 حمام قرقانی ها  12540 قاجار 3   تقاط خیابان 15 خرداد خ ری کوچه احمد جمشید پور 
68 حمام قوام الدوله  14606 قاجار  2 6 خ امير كبير كوچه ميرزا محمود وزيري 
69 حمام كدخدا 12277 قاجاریه 3   خیابان خيام، بازار عباس آباد، كوچه كدخدا، پلاك 41
70 حمام گلشن  13597 قاجار  3   خیابان سیروس نبش کوچه بالاگر روبروی امامزاده سید اسماعیل 
71 حمام معیر  14608 پهلوی دوم  3   خیابان خیام کوچه آب انبار معیر پ3
72 حمام مهدی خان  14672 قاجار 3   محله بازار شرق چهارسوق بزرگ کوچه غربیان
73 حمام نواب(عمادالدوله ) 16225 قاجار  2 6 خیابان ری  کوچه امامزاده یحیی کوچه  بیک دامغانی 
74 حمام هاي داخل بازار    قاجار  3 9 بازار بزرگ تهران 
75 حمام همت يار    قاجار  3 8 خ وحدت اسلامی  كوچه فرزين
76 خانقاه صفي علي شاه    قاجار  1 2 خ ظهير الاسلام تقاطع مصباح 
77 خانه (زادگاه )دکتر حسابی  2070 قاجار،پهلوی  3 8 خ وحدت اسلامی خ حاج ترخانی ، ک مغفوری ،نبش ک قهرمانی پ53
104 خانه (مهر انگیز کامبیز)فرهنگ امامزاده یحیی   
2   خیابان امیرکبیر کوچه میرزا محمود وزر کوچه هداوند
78 خانه آبكار   پهلوی 1 1 خ 30 تير
79 خانه آقایان    پهاوی اول  1 1 خ حافظ خ سخایی، ک جهانشاه ،پ83
310 خانه آیت ا...ایروانی (خانه فرهنگ ایروانی)          خ مولوی بین میدان محمدیه وچهارراه شاهپور کوچه دولت ابادی کوچه حاج حسن 
80 خانه آیت ا...کاشانی  13737 قاجار 3   خیابان 15 خرداد شرقی بازارچه نایب السلطنه کوچه کیان تاج ک عباسی 
82 خانه ابتهاج (ارغوان) 23878   1   خیابان فردوسی خ شهید تقوی کوچه شهید انوشیروانی پ 22 
83 خانه ابوالحسن صبا  10870 قاجار 1 2 خ ظهير الاسلام ،نبش ک صبا پ128
84 خانه امام جمعه  1772 قاجار  2 5 خ ناصر خسرو كوچه پامنارک امام جمعه پ37
85 خانه امین الضرب 10415 قاجار  6 4  خیابان امیرکبیرسه راه امین حضور خ ایران 
86 خانه پروین اعتصامی  14619 اواخر قاجار 2   شرق خ مصطفی خمینی پائین تر از چهارراه سرچشمه بن بست شهید کمیلی  
87 خانه تاریخی کوچه هفت تن  10414 قاجار  3 8 جنوب چهار سوق بزرگ راسته مسگرهاضلع شرقی بازار مسگرها 
88 خانه جلال آل احمد  11206 قاجار  3 8 خ خيام  كوچه باغ معير 
89 خانه حسام لشگر  13739 قاجار 3   خیابان خیام کوچه کربلایی کوچه حسام لشگر پ17-19
90 خانه دبیر الملک  14615 قاجار -اوایل پهلوی  2   خیابان امیر کبیر کوچه علیرضا جاویدی کوچه فخر الملک پ13
81 خانه دکتر ابتهاج 23877   6   میدان بهارستان - خیابان مجاهدین اسلام خ ایران 
91 خانه رضا خان  11201 قاجار 1 1 خ امام خميني جنب بیمارسستان سینا كوچه شهيد همتي
92 خانه رهاوي 10417 اواخر قاجاریه _ پهلوی 1 2 خيابان سعدي، خيابان برادران شهيد قائدي . نبش ک نفیسی 
93 خانه سراج الملک  18676 قاجار 2   خیابان امیر کبیر کوچه سراج الملک فرعی حمام سراج الملک پ37
94 خانه سرهنگ ایرج  13857 قاجار 2   خیابان پامنار بالاتر از مسجدپامنار کوچه صوفیانی 
95 خانه سيد جلال الدين تهراني 4568 قاجار  2   خ ري ،نرسیده به سه راه امین حضور پ976
96 خانه شریف العلما(افراسیاب) 10863 قاجار 6   خیابان امیر کبیر خیابان دکتر دیالمه  بین کوچه امین وکوچه مقدم فر
97 خانه شهریار فریبرز 13077 پهلوی اول  1 1 نوفل لوشاتو کوچه گوهر شاد پلاک 85 
98 خانه شهيد رجايي 1832 پهلوی 6   خیابان مجاهدين اسلام، كوچه شهيد آاجانلو
99 خانه صادق هدايت  2491 قاجار  1 1 خ فردوسيخ سعدی ،  خ سروش الدين تقويپ11 
100 خانه عامري   پهلوی 1 1 خ فردوسي 
101 خانه عزیز السلطان (ملیجک)  11211 قاجار 1   خ سعدی جنوبی پایین تر از میدان استقلال ک بانک باشگاه بانک ملت 
102 خانه فاضل عراقی (بیمارستان دادگستری ) 2568 پهلوی  1 1 خ فردوسی،(خ انقلاب)خ پارس پ34
103 خانه فخرالدوله  11214 قاجار 6   دروازه شمیران  خ مصطفی خمینی خ فخر اباد
105 خانه فرهنگی نوفل لوشاتو 11202 پهلوی اول 1   خ حافظ خ نوفل لوشاتونبش کوچه شهید محمد بیک
106 خانه قائمی 10865 پهلوی اول  6   خ امیرکبیرخ شهید احمدی(گوته)کوچه شهید شفیعی پ8
107 خانه قوام الدوله (وثوق الدوله ) 2024 قاجار  2 6 سرچشمه كوچه ميرزا محمود وزير (علیرضا جاویدی)پ18
108 خانه کوچه دبیر الملک  11688 اواسط قاجار 2 6 خیابان امیر کبیر کوچه علیرضا جاویدی کوچه فخر الملک پ17
109 خانه کوچه فیروزکوهی  13563 قاجار 2 6 خ مصطفی خمینی ک فیروزکوهی ضلع جنوبی مسجد شیخ عبدالنبی نوری 
110 خانه لشگرنويس 12781 پهلوی اول 2 5 خیابان پامنار، كوچه شهيد صوفياني، پلاك 52
111 خانه مؤتمن الاطباء  3104 قاجار  2 5 خ پامنار كوچه نوري زاده ،پ12
112 خانه محله سرچشمه      2 6 خ مصطفی خمینی ک قوام الحضور پ24
113 خانه محله ناصرخسرو      2 5 خ امیر کبیر ناظم الطباء جنوبی ک حشمتی ک کمالی 
114 خانه مددچي 10854 اوایل پهلوی 1   خيابان هدايت، كوچه حاج محمد جوادي، پلاك 16
115 خانه مدرس 10848 قاجار  2 6 خ امير كبيرشرقی،ک جاویدی ،ک مدرس پ10
116 خانه مستوفی  الممالك  1505 قاجار  3 8 چهارراه گلوبندك خ خيام كوچه شهيد بادامچي،پ2
117 خانه مسکونی اقای دولو 10866 پهلوی اول 6   خیابان مجاهدین اسلام خیابان شهید استنکافی کوچه قائن پ12
118 خانه مشیرالدوله پیرنیا 1899 قاجار 1 1 خ لاله زار نو حدفاصل خ منوچهری وجمهوری ک پیرنیا پ 423
119 خانه مهربان  13390 پهلوی اول  2 6 خیابان امیر کبیر ک علیرضا جاویدی روبروی خانه قوام الدوله 
120 خانه میرزا بزرگ نوری 16707 قاجار  2 5 خیابان پامنار بالاتر از مسجدپامنار کوچه صوفیانی پ 68
121 خانه ناصر الدين ميرزا  12214 قاجار 2 5 خ صور اسرافيل ك شهيد اكبر رومي 
122 خانه نصیرالدوله (اتاق آئینه خانه ) 11243 قاجار 2   خ امیر کبیر خ شهید هداوند ک مرآت پ20 
123 خانه نصیرالدوله آصفی 10847 قاجار  2 6 خ امیرکبیر شرقی ک جاویدی ،ک مدرس پ24
124 خانه وباغ اتحاديه  12057 قاجار  1 1 ما بین خ فردوسی ولاله زار  لاله زار كوچه اتحاديه 
125 دالان دراز بازار بزرگ تهران      3 9 بازار بزرگ تهران 
126 دالان ملك     3 9 بازاربزرگ تهران 
127 دروازه قديمي محمديه  1096 قاجار  3 11 میدان محمدیه (ميدان اعدام)ک دروازه 
128 زورخانه شهید فهمیده  11213 پهلوی دوم 2   خیابان فیاض بخش  ضلع شمالی پارک شهر 
129 ساختمان آموزش کودکان استثنایی 12217 پهلوی اول  1 1 خیابان جمهوری خیابان صف پ90
130 ساختمان اداره پست (موزه پست وارتباطات) 3500 پهلوی اول 1   خیابان امام خمینیمقابل خابان خیام
131 ساختمان اداره مرکزی سیمان  13391 پهلوی اول  1   میدان فردوسی خیابان شهید تقوی بن بست انوشیروان پ1
132 ساختمان اوليه روزنامه اطلاعات  13388 پهلوی اول  2 11 خ خيام  سه راه اطلاعات 
133 ساختمان بانک تجارت(شاهی ) 7440 قاجار 1 1 میدان امام خمینی 
134 ساختمان تجاری غریب  18675 پهلوی 1318 1   میدان استقلال تقاطع خ جمهوری ولاله زار پ251
135 ساختمان جيپ    پهلوی 1 2 خ اكباتان حدفاصل سعدي و ملت 
136 ساختمان چاپخانه قديمي مجلس   قاجار  6   خ مصطفي خميني سه راه نخشب 
137 ساختمان دادگستری کل کشور  14614 پهلوی اول  2   خیابان 15 خرداد سبزه میدان خ داور دادگستری کل کشور 
138 ساختمان راديو ايران  10872 پهلوی اول 2 5 م ارگ،جنب مسجد ارگ
139 ساختمان روغن نباتی جهان (شعبان جعفری) 11199 پهلوی اول  2   خ وحدت اسلامی تقاطع 15 خردادنبش کوچه داداش زاده 
140 ساختمان سابق کلانتری بازار آهنگران  4745 قاجار  3   خیابان 15خردادکوچه بازار اهنگران کوچه کلانتری پ 42 
141 ساختمان سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح 14613 پهلوی 1 1 سرهنگ سخايي بيمه بازنشستگي
142 ساختمان سيمان تهران    پهالوی اول 1 1 خ كوشك
143 ساختمان سينگر 16254 پهالوی اول 1 1 خ سعدي
144 ساختمان شرکت سهامی انتشار  15784 پهلو ی 1   خ جمهوری شرقی ، نبش خ ملت، نرسیده به میدان بهارستان ، پ 102
145 ساختمان شماره 1 وزارت امور خارجه    پهلوی اول 1 1 خ امام خميني 
146 ساختمان شماره 2 وزارت امور خارجه   پهلوی اول  1 1 محوطه باغ ملي ميدان مشق
147 ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي 2930 پهلوی اول 1 1 خ فردوسي،جنب بانک مرکزی وفروشگاه تعاون
148 ساختمان فرش ايران    پهلوی  1 1 خ فردوسي
149 ساختمان قديمي وزارت دفاع    پهلوی 1 1 ساختمان شماره 2 ميدان مشق
150 ساختمان كوشك 1834 اواخر قاجلر 1 1 ميدان فردوسي، خیابان فردوسي، خیابان كوشك
151 ساختمان لوان تور   پهلوی 1 1 ميدان فردوسي  ضلع جنوب غربي 
152 ساختمان نيروي انتظامي    پهلوی 6 3يا4 خ مجاهدين اسلام 
153 سازمان بهزيستي    پهلوی 2 8 خ ورزش روبروي پارك شهر
154 سر در باغ ملي 1968 قاجار،پهلوی  1 1 خ امام خميني
155 سر در شمس العماره    قاجار  2 5 خ ناصر خسرو 
156 سر در قديمي قور خانه  1912 قاجار 2 5 خ خيام 
157 سراي ارديبهشت    قاجار  3 9 خ پانزده خرداد جنب مسجد امام 
158 سراي اميد 10413 پهلوی اول  3   خيابان پانزده خرداد،  بعد از خيابان ناصرخسرو
159 سراي توكل    قاجار  3 9 بازار بزرگ 
160 سراي جمهوري   قاجار  3 9 بازار گوني فروشها 
161 سراي چهار بازار    قاجار  3 9 جنب چهار سوق بزرگ
162 سراي حاج حسن    قاجار  3 9 بازار چهار سوق بزرگ
163 سراي خدايي   قاجار  3 9 چهار سوق
164 سراي خوانساري ها   قاجار  3 9 بازار چهل تن 
165 سراي دلگشا (وزیرنظام) 19848 قاجار 3 9 خیابان 15خردادبعد از چهارراه گلوبندک روبروی میدان ارگ پ958
166 سراي رشتي ها   قاجار  3 9 بازار بزرگ قبل از چهار سوق كوچك 
167 سراي روشن  13733 پهلوی اول  2 5 خ ناصر خسرو روبروی وزارت دارایی پ32
168 سراي شيخ هادي    قاجار  3 9 اول بازار نجارها
169 سراي شير خلوت    قاجار  3 9 بازار چهار سوق بزرگ جنب مسجد سيد عزيز الله
170 سراي صدريه    قاجار  3 9 بازار بزرگ جنب مسجد امام 
171 سراي طالقاني    قاجار  3 9 بين بازار صحافها و حراجها 
172 سراي عبدالوهاب   قاجار  3 9 بازار چهار سوق روبروي بازار حلبي ساز ها 
173 سراي فروردين    قاجار  3 9 بازار بزرگ جنب سراي ارديبهشت 
174 سراي قزويني ها   قاجار  3 9 بازار چهل تن 
175 سراي كهنه    قاجار  3 9 انتهاي بازار كفاشها كوچه كبابي ها 
176 سراي گردن كج    قاجار  3 9 اول بازار نجارها
177 سراي ميزاني  3971 قاجار  3 8 ميدان محمديه(ضلع شمال غریی)پ877 
178 سراي نادعلي   قاجار  3 9 بازار چهل تن 
179 سراي نو   قاجار  3 9 انتهاي بازار كفاشها كوچه كبابي ها 
180 سراي نواب   قاجار  3 9 بازار آهنگرها كوچه كلانتري
181 سراي وهابیه  14617 اواخر قاجار 3   خیابان خیام کوچه مزینی ابتدای بازار عباس آباد 
182 سراي يزديها    قاجار  1 1 خ فردوسي
183 سفارت آلمان    قاجار 1 1 خ فردوسي 
184 سفارت انگليس 2280 معاصر- قاجار 1 1 فردوسي چهارراه استامبول ، بین بابی سانس ونوفل لوشاتو
185 سفارت تركيه    معاصر- قاجار 1 1 خ فردوسي 
186 سفارت دانمارک  7441 قاجار 1   خیابان لاله زاربین کوچه معماری مخصوص وخیابان تقوی 
187 سفارت روسيه    قاجار  2 5 خ پامنار
188 سفارت روماني   پهلوی 6 3 خ فخر آباد
189 سقاخانه آئينه    قاجار 1 2 خ ظهير الاسلام 
190 سقاخانه سرچشمه    قاجار 2   خ امير كبير 
191 سقاخانه کوچه امامزاده یحیی  14669 قاجار 2   چهارراه سیروس کوچه صاحب دیوان کوچه امامزاده یحیی ک تین نژاد پ73
192 سقاخانه گذر قلي 2691 قاجار 3 8 محله سنگلج گذرقلي، نبش سه راه بازارچه معیر 
193 سنگفرش خ امام خميني    قاجار 1 1 خ امام خميني 
194 سنگفرش خ انقلاب    پهلوی اول 1   منطقه 11 و 12
195 سنگفرش خ لاله زار   پهلوی 1 1 خ لاله زار
196 شهرداري تهران    پهلوی 2 8  خ بهشت 
197 شهرداري سابق منطقه 12   پهلوی  6   چهارراه حسن آباد ابتدای خیابان فیاضبخش 
198 علاالدوله   قاجار  3 9 خ ناصرخسرو
199 عمارت پرورشگاه    پهلوی 6 4 مجاهدين اسلام
200 عمارت سردار اسعد بختياري(باشگاه بانک ملی) 1349 قاجار  1 1   خ فردوسي ،ک بانک ،محوطه بانک مرکزی
201 عمارت شرقي چهارراه لاله زار   پهلوی 1 1 تقاطع لاله زار و جمهوري
202 عمارت کاظمی  3030 قاجار 2 6 خ ری ک امامزاده یحیا،ک ابولقاسم ،پ66
203 عمارت کوچه نظامیه  11244 پهلوی اول  1   میدان بهارستانکوچه نظامیه کوچه شهید اصالت پ41
204 عمارت کوشک فخر الدوله (مدرسه روشنگر) 2492 قاجار  6   کوشک فخرالدوله خ بهارستان خ قائن 
205 عمارت نظامیه ونقاشیهای آن  261   1 2 میدان بهارستان 
206 فروشگاه فردوسي   پهلوی 1 1 خ فردوسي
207 کاخ موزه گلستان  417 قرن 12 و 13 ه ق 2 5 ميدان 15 خرداد(ارگ)
208 کاروانسرای گمرک (پارس) 13581 قاجار  4 12 میدان شوش خ صاحب جمع مابین خیابان محمودی ومشهدی حسن(شاهین )
209 كاخ شهرباني   پهلوی 1 1 خ امام خميني ميدان مشق
210 كاروانسراي خانات  10418 قاجار  4 12 چهارراه مولوی خ صاحب جمع ،میدان امین السلطان
211 كاروانسراي روغني  دروازه محمديه    قاجار  4 11 ميدان محمديه 
212 كافه و هتل نادري 10446 قاجار-معاصر 1 1 خ جمهوري،بعد از خ سی تیر،پ572
213 كتابخانه ملي   پهلوی اول 1 1 خ سي تير
214 كلانتري بازار   قاجار 2 9 خ 15خرداد،بازار كوچه آهنگرها،ک کلانتری پ17
215 كلانتري ميدان 15 خرداد   پهلوی اول 2 5 ميدان 15 خرداد
216 كليساي انجيلي پطروس مقدس 2684 قاجار-معاصر 1 1 خ سي تير،بالاتراز سرهنگ سخایی،پ19
217 كليساي حضرت مریم  7237 معاصر 1 1 خ ميرزا كوچك خان،پ19
218 كليساي ژاندارك 2928 اوایل پهلوی 1 1 حد فاصل خیابان جمهوري، منوچهري، لاله زار، فردوسي
219 كليساي سورپ گئورك 1621 اواخر قاجار 3 8 خ 15 خرداد كوچه (کلیسا )شهيد مغفوري
220 كليساي طاطائوس  2500 قاجار 3 9
221 كليساي گئورگ لاسورویچ  مقدس   قاجار 1 1 خ حافظ خ غزالي،روبروی تالار وحدت 
222 كنيسه حضرت ابراهيم    پهلوی اول  1 1 خ سي تير
223 كنيسه حييم  13566 پهلوی اول  1 1 خ سي تير كوچه سيمي
224 گذر محله حياط شاهي    قاجار 2 5 خ ناصر خسرو كوچه مروي
225 گراند هتل 6528 پهلوی  1 1 لاله زار كوچه باربد پ40
226 مجتمع قضايي ويژه    پهلوی  2 5 چهارراه گلوبندك
227 مجلس شوراي ملي وساختمان های ملحق  1605 قاجار 6 4 ميدان بهارستان
228 مجموعه بازار تهران 1540 صفویه،قاجار ،معاصر 3 9 محدوده خ خیام ،مولوی ،سیروس وپانزده خرداد
229 مجموعه ساختمان های  فخر آباد 8008 قاجار 6   بین خیابان شهید مشکی وخورشید 
230 مجموعه ساختمان های سازمان ثبت اسناد واملاک  9262 پهلوی اول 1 1 خیابان امام خمینی مجموعه میدان مشق 
231 مجموعه عمارت مسعوديه  2190 قاجار 1 1 میدان بهارستان ،خ اکباتان ،تقاطع خ ملت،پ15 
232 مجموعه قزاقخانه (دانشگاه هنر) 18474 قاجار-پهلوی  1 1 باغ ملی شمال میدان مشق 
233 مجموعه ميدان مشق 2130 قاجاريه 1   بين خیابان امام خميني و سي تير
234 محل جامعه معلولین ایران 10864 پهلوی دوم 6   خیابان مجاهدین اسلام تقاطع ابن سیناوخیابان مجاهدین اسلام 
235 مدرسه خان مروي(فخريه) 1731 قاجار 2 5 بازارچه مروي
236 مدرسه دارالفنون 1748 1269 ه ق  2 5 میدان امام خمینی ،خ ناصر خسرو
237 مدرسه دانگي   قاجار 2 5 پامنار سه راه دانگي 
238 مدرسه شهيد اندرزگو   قاجار 6 4 خ ايران 
239 مدرسه صدر    قاجار 3 9 خ 15 خرداد شمال مسجد امام خميني 
240 مدرسه فيروز بهرام  2494 پهلوی اول  1 1 خجمهوری،خ  ميرزا كوچك خان پ2
241 مدرسه كوشش ارامنه   پهلوی اول 1 1 خ جمهوري خ ميرزا كوچك خان
242 مدرسه محمديه  2037 قاجار 3 9 بازار ،پله نوروز خان ، روبروي مسجد جامع
243 مدرسه و بيمارستان امريكائيها    قاجار - معاصر 6 3 خ ابن سينا كوچه قائم
244 مركز آموزش متقين (هنرستان عالي دختران) 13736 پهلوی اول 1 1 ضلع شمالی خ سرهنگ سخايي
245 مسافرخانه امير كبير   پهلوی اول 1 1 خ ميرزا كوچك خان
246 مسافرخانه پارس 15783 پهلوی اول 1318 1 1 میدان استقلال (مخبر الدوله)تقاطع جمهوری ولاله زار ضلع شمال غرب تقاطع 
247 مسجد اردبیلی ها  15781 قاجار 3   خیابان 15 خردادکوچه شهید مهدی رئیسی کوچه چال حصار پ25
248 مسجد ارگ   قاجار 2 5 خ ارگ
249 مسجد امام خميني  1667 1240 ه ق 3 9 خ 15 خرداد ،روبروی ناصر خسرو پ17كوچه نوروز خان 
250 مسجد بهبهاني  13732 قاجار 2 5 چهاراه سيروس
251 مسجد جامع تهران 1793 قاجار 3 9 خ 15خردادپله نوروز خان ،بعداز تقاطع بین الحرمین 
252 مسجد حجتیه  13735 قاجار 4   خیابان شهید هرندی ک شهید زالی (باغ انگوری)
253 مسجد سلمان  19168 پهلوی  6   خیابان 17 شهریور بالاتر از میدان خراسان بین کوچه تشکری وفریوند
254 مسجد سيد عزيز الله  415 13 3 9 بازار چهار سوق بزرگ
255 مسجد شیخ عبدالنبی نوری  13734 قاجار 2 6 خیابان مصطفی خمینی چهارراه سرچشمه 
256 مسجد شيخ فضل الله    قاجار 2 8 خ بهشت ک شیخ فضل ا..نوری
257 مسجد عمار ياسر     قاجار 3   خ سيروس
258 مسجد فخر 11205 پهلوی دوم 6   خیابان ابن سینا خ شهید مشکی
259 مسجد قندی  1760 قاجار 4   خانی آباد خیابان تختی 
260 مسجد مرندي هاي مقيم  مركز    قاجار 4 11 ميدان اعدام خ خيام  جنوبي 
261 مسجد مستوفی الممالک  15768 قاجار 2   محله سنگلج گذرمستوفی 
262 مسجد مستوفي يا فاطمه زهرا   قاجار 3 8 خ خيام كوچه سيد نصرالدين
263 مسجد معزالدوله 11463 قاجار  6 4 خ ايران خ احمد احمدي
264 مسجد ملک التجار  14612 قاجار 3   بازار تهران بازار عباس اباد اول حمام چال 
265 مسجد ميرزا موسي 11198 قاجاریه 3   خیابان ناصرخسرو، كوچه پله نوروزخان
266 مسجد نظام الدوله 11210 قاجار 2 5 خ ناصر خسرو كوچه ناظم الاطبا
267 مسجد و مدرسه  سراج الملك   1301 1 2 ضلع شمالي امير كبير
268 مسجد و مدرسه آقا محمود حکیم 1635 قاجار 2 5 پامنار ،ابتدای ک مروی ،قبل از حاجیان پ180
269 مسجد و مدرسه اقصي(مشيرالسلطنه) 11208 قاجار 3 9 خ مولوي خ اسفندياري کوچه تشکری موحد 
270 مسجد و مدرسه حاج ابوالفتح   1305 5   خ ري كوچه حاج ابوالفتح
271 مسجد و مدرسه حاج حكيم باشمي (ميرزا محمود وزير) 2443 قاجار 2 5 15 15خرداد كوچه تكيه دولت
272 مسجد و مدرسه حاج قنبر علي خان 11209 قرن 13 2 6 خ مصطفي خميني کوچه شهید مرادی کوچه 
273 مسجد و مدرسه خازن الملك 11207 1293 3 9 خ 15 خرداد بازار كوچه سيد ولي
274 مسجد و مدرسه خان مروي  412 قرن 13 ه ق  2 5 خ ناصر خسرو،ک مروی 
275 مسجد و مدرسه سپهسالار قديم 411 قاجار 2 5 خ ناصر خسرو كوچه مروي 
276 مسجد و مدرسه سپهسالارجدید (شهید مطهری ) 260 قاجار 1 2 میدان بهارستان خیابان نظامیه 
277 مسجد و مدرسه شاهزاده خانوم    1297 3 8 خ شاهپور گذر وزير دفتر
278 مسجد و مدرسه شيخ عبدالحسين  413 1269 ه ق  3 9 بازار سبزه میدان ،بازار کفاشها پ16
279 مسجد و مدرسه فيلسوف الدوله  1910 قاجار 3 9 خ مصطفی خمینی ،جنب امامزاده سید اسماعیل 
280 مسجد و مدرسه كاظميه  13564 قاجار 2 6 خ ري محله باغ پسته بگ 
281 مسجد و مدرسه مجد الدوله  1939 قاجار 1 1 خ امام خميني، نرسده به میدان حسن آباد نبش ک میرزایی
282 مسجد و مدرسه محموديه  10846 قاجار 2 6 چهارراه سرچشمه ،خ امير كبيرشرقی پ174
283 مسجد و مدرسه مسجد حاج رجب علي  414 1369 ه ق  3 8 درخونگاه كوچه دباغ خانه(ک اکبر نژاد)ک مغفوری پ70
284 مسجد و مدرسه معير الممالك 2678 قاجار 3 8 میدان محمدیه ،خ خیام ک اهری فنبش کوچه معیر
285 مسجد و مدرسه ميرزا ابوالحسن معمار باشي 2018 قاجار 2 6 كوچه امامزاده يحيي، میدان باغ پسته بک پ171
286 مسجد و مدرسه ميرزا موسي   قاجار 3 9 خ 15خرداد كوچه نوروزخان
287 مسجد و مدرسه و آب انبار معير 2687   3   خیابان خيام، نرسيده به ميدان محمديه، كوچه آب انبار
288 مسجد هدایت  15785 قاجار 1   خیابان جمهوری غربی نرسیده به خیابان لاله زار پ321
289 مسجد همت  14611 قاجار 3   خ مصطفی خمینی کوچه شهید موسوی  بازارچه گذرباشی نبش کوچه همت 
290 مسجد هندي ها   پهلوی 6   خ نور محمدي كوچه مشير معظم 
291 معبد زرتشتيان(ادریان) 7442 قاجار معاصر 1 1 خ جمهوری،خ ميرزا كوچك خان پ6
292 منار و مسجد پامنار 410 قاجار 2 5 خ امير كبير خ پامنار نبش ک صدیقی |186
293 منزل سفير دانمارك    پهلوی اول 1 1 خ كوشك
294 موزه آبگينه و سفالينه (خانه قوام السلطنه) 2014 قاجاريه     خیابان 30 تير، جنب كوچه نوبهار
295 موزه برق   پهلوی  6 3 ميدان شهدا
296 موزه سابق سينما    پهلوی اول  1 1 خ لاله زار نو،
297 موزه صنعتی 13 ابان 16223 قاجار-پهلوی  1   امام خمینی نبش خیابان فردوسی پ2
298 موزه قدیمی  ملك 1940 قاجار 3 9 خ 15خرداد،بین الحرمین نرسیده به بازار مسجد جامع
299 موزه ملک    قاجار 1 1 خ سی تیرجنب موزه ملی 
300 موزه نقاشي پشت شيشه  2322 پهلوی اول 1 2 خ سعدی ،خ قایدی پ270 (خ هدايت)
301 موزه و کتابخانه ملی ايران باستان  1765 پهلوی اول 1 1 خ سي تير
302 موزه هنرهای ملی  1732 قاجار 1   میدان بهارستان 
303 میدان مخبر الدوله  14618   1    
304 ميدان بهارستان    قاجار-پهلوی  1 2 ميدان بهارستان
305 ميدان حسن آباد 1977 قاجاريه 2   محل  تقاطع  خیابان  امام خمینی و حافظ 
306 ميدان محمديه   قاجاروپهلوی اول  3   خ مولوي
307 وزارت اقتصاد و دارايي   پهلوی اول 2 5 خ ناصر خسرو 
308 هتل لاله تهران   پهلوی  1 1 لاله زار نو حد فاصل منوچهري و انقلاب 
309 هنرستان حافظ  14260 پهلوی اول  3 9 خیابان 15 خرداد بازار کفاش ها ابتدای بازار خیاط ها شمال امامزاده زید