10/24/2014 - جمعه 2 آبان 1393   |     |  ورود به سایت

لطفا در صورت تمایل برای دریافت اخبار مربوط به فراخوان، جشنواره ها یا تورهای گردشگری، یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل بافت تاریخی(baftetarikhi12@region12.tehran.ir) ارسال نمایید.شماره های مدیریت بافت تاریخی 33569505و15-33546713می باشد.