• عمارت بادگیر
  • تالار آیینه
  • عمارت حوضخونه
  • شمس العماره
  • کاخ گلستان
آبنیه های تاریخی پربازدید
تیمچه حاجب الدوله
موزه هنرهای ملی
خانه وثوق الدوله
عمارت فخرالدوله
خانه ملک
آتشکده آدریان
حمام نواب
کلیسای گئورگ