اداره ورزش و سلامت


امیررضا مهریزی

سمت

رئيس اداره ورزش و سلامت معاونت اجتماعي و فرهنگي

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره ورزش تلفن : 96028760 فکس : 96028760 پست الکترونیک : mehrrizi@tehran.ir