مدیریت بحران


حسین سعدی پور

سمت

دبير ستاد مديريت بحران و پدافند غير عامل

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

ارتباط با ستاد بحران تلفن : 96028100 فکس : 96090820 پست الکترونیک :saadipour@tehran.ir