نظرسنجی

به نظر شما شهروند گرامی ميزان شفافيت و راهنمايي لازم براي خدمات مورد درخواست در پرتال منطقه 12 در چه سطحی است؟شهروند گرامی به نظر شما تعامل و ارتباط با شهروندان در پرتال منطقه 12 در چه سطحی است؟شهروند گرامی نظر شما در ارتباط با محتوای پرتال منطقه 12 جهت رفع نیاز شما چگونه است؟نظر شما در مورد نحوه ارائه عملیات عمرانی در سطح منطقه 12 چیست؟نظر شما در مورد نحوه ارائه خدمات شهری در سطح منطقه 12 چیست؟نظر شما در خصوص اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی شهرداری چیست؟نظر شما در مورد نحوه پاسخگویی به مراجعین شهرداری چیست؟ثبت نظر