حوزه شهردار


پیمان حسین محسنی

سمت

شهردار منطقه

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

MPH مدیریت سلامت شهری

ارتباط با شهردار تلفن : 96028001 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mayor.region12@tehran.ir

اخبار حوزه

بازديد مدير عامل شركت مترو تهران و شهردار منطقه ١٢ از روند ادامه احداث خط هفت مترو بازديد مدير عامل شركت مترو تهران و شهردار منطقه ١٢ از روند ادامه احداث خط هفت مترو
بازديد دكتر ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه ي زيرگذر چهارراه گلوبندك ، پروژه بازنمايي دروازه هاي طهران قديم و بوستان شوش بازديد دكتر ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه ي زيرگذر چهارراه گلوبندك ، پ...
ملاقات مردمی شهردار ملاقات مردمی شهردار