حوزه شهردار


علی محمد سعادتی

سمت

شهردار منطقه

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی معماری

ارتباط با شهردار تلفن : 96028001 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mayor.region12@tehran.ir

اخبار حوزه

🏴 اقامه ي نماز ظهر عاشورا به امامت حجت الاسلام ابوترابي امام جمعه موقت تهران ، با حضور شهردار تهران ، شهردار قلب تاريخي طهران و مردم سوگوار در ميدان امام حسين(ع) همزمان با روز عاشورا 🏴 اقامه ي نماز ظهر عاشورا به امامت حجت الاسلام ابوترابي امام جمعه موقت تهران ، با حضور شهردار ...
⚫️ اداي احترام دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران به شهداي گمنام در ميدان امام حسين (ع) همزمان با روز عاشورا ⚫️ اداي احترام دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران به شهداي گمنام در ميدان امام حسين (ع) همزما...
⚫️ حضور مهندس افشاني شهردار تهران و دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران در عزاداري روز عاشورا در ميدان امام حسين (ع) ⚫️ حضور مهندس افشاني شهردار تهران و دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران در عزاداري روز عاشورا د...
⚫️ مهندس هاشمي رئيس شوراي شهر تهران و دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران همزمان با تاسوعاي حسيني ، آستان مقدس امامزاده زيد در بازار تهران را زيارت نمودند ⚫️ مهندس هاشمي رئيس شوراي شهر تهران و دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران همزمان با تاسوعاي حسي...