حوزه شهردار


علی محمد سعادتی

سمت

شهردار منطقه

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی معماری

ارتباط با شهردار تلفن : 96028001 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mayor.region12@tehran.ir

اخبار حوزه

✅ حضور شهردار قلب تاريخي طهران در سلسله نشست هاي دوباره تهران (تهران ١٤٠٢) با محوريت نقد و بررسي لايحه ي برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران ✅ حضور شهردار قلب تاريخي طهران در سلسله نشست هاي دوباره تهران (تهران ١٤٠٢) با محوريت نقد و بررس...
✅ بازديد شهردار قلب تاريخي طهران از اولين هنرستان تهران (هنرستان صنعتي ماندگار - شهيد بهشتي) ✅ بازديد شهردار قلب تاريخي طهران از اولين هنرستان تهران (هنرستان صنعتي ماندگار - شهيد بهشتي)
✅ حضور شهردار منطقه ١٢ در مراسم ويژه روز تهران در اولين هنرستان تهران (هنرستان صنعتي ماندگار -شهيد بهشتي) ✅ حضور شهردار منطقه ١٢ در مراسم ويژه روز تهران در اولين هنرستان تهران (هنرستان صنعتي ماندگار -ش...
نشست هم اندیشی و مشورتي توسعه و آمایش محله ي هرندی با حضور مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، شهردار منطقه ١٢ ، جمعی از مدیران و کارشناسان شهری نشست هم اندیشی و مشورتي توسعه و آمایش محله ي هرندی با حضور مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، ش...
✅ تقدير شهردار قلب تاريخي طهران از پرسنل ناشنوا و روشندل منطقه ١٢ به مناسبت هفته ي ناشنوايان و روز عصاي سفيد ✅ تقدير شهردار قلب تاريخي طهران از پرسنل ناشنوا و روشندل منطقه ١٢ به مناسبت هفته ي ناشنوايان و...