معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری


مصطفی حسینی کومله

سمت

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری شهرسازی - طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی معماری

ارتباط با معاونت تلفن : 96028600 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hoseinikoumleh@tehran.ir

اخبار حوزه

نشست سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه12 با رئیس مرکز بهداشت شرق تهران در راستای ارتقاء... نشست سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه12 با رئیس مرکز بهداشت شرق تهران در راستای ارتقاء همکاری و مشارکت
گزارش کارگاه سوم مسابقه سنگلج؛ تهران: کاریز/ کهن شهر/ خانه من ارگاه سوم مسابقه دوم دبیرخانه آب های تهران به همت شهرداری منطقه 12 و با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه، جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله در محل تماشاخانه سنگلج واقع در خیابان . . . .
نشست کمیته درآمد منطقه نشست کمیته درآمد منطقه