معاونت فنی و عمرانی


محمد حسین کریمی

سمت

معاون فنی و عمرانی

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با معاونت تلفن : 96028300 فکس : 96090820 پست الکترونیک : karimi-mo@tehran.ir

اخبار حوزه

بازدید شهردار تهران، رئیس و اعضای شورای شهر از پروژه زیر گذر گلوبندک در قلب تهران بازدید شهردار تهران، رئیس و اعضای شورای شهر از پروژه زیر گذر گلوبندک در قلب تهران
✅ نشست بررسي وضعيت نگهداشت منطقه ١٢ ✅ نشست بررسي وضعيت نگهداشت منطقه ١٢
✅ بررسی جمع آوری آبهای سطحی محدوده ي بازار و کانال فردوسی محور نشست جانشین معاونت فنی و عمرانی منطقه ١٢ و مشاور آبهای سطحی ✅ بررسی جمع آوری آبهای سطحی محدوده ي بازار و کانال فردوسی محور نشست جانشین معاونت فنی و عمرانی ...
نشست بررسي تسریع در روند پروژه دسترسی های مترو پانزده خرداد در چهار راه گلوبندک نشست بررسي تسریع در روند پروژه دسترسی های مترو پانزده خرداد در چهار راه گلوبندک