معاونت خدمات شهری و محیط زیست


محمدرضا ندرلو

سمت

معاون خدمات شهری و محیط زیست

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

ارتباط با معاونت تلفن : 96028500 فکس : 96090820 پست الکترونیک : nadarlo@tehran.ir

اخبار حوزه

دیدار عیدانه یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با مدیران شهرداری منطقه ۱۲ دیدار عیدانه یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با مدیران شهرداری منطقه ۱۲
طرح جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی طرح جمع آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی
نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با مدیر بیمارستان طرفه نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با مدیر بیمارستان طرفه