معاونت خدمات شهری و محیط زیست

توضیحات عکس

سعید نوروزیان

سمت

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ارتباط با معاونت تلفن : 96028500 فکس : 96090820 پست الکترونیک : alamolhoda@tehran.ir

اخبار حوزه

نشست بررسی برنامه های سال 97 معاونت خدمات شهری منطقه 12 نشست بررسی برنامه های سال 97 معاونت خدمات شهری منطقه 12
جلسه ی مناقصه لایروبی کانال ها ومسیل ها درمنطقه 12 باحضور شهردار قلب طهران جلسه ی مناقصه لایروبی کانال ها ومسیل ها درمنطقه 12 باحضور شهردار قلب طهران
بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 5 بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 5

بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 4

بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 4