معاونت خدمات شهری و محیط زیست


محمدرضا ندرلو

سمت

معاون خدمات شهری و محیط زیست

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

ارتباط با معاونت تلفن : 96028500 فکس : 96090820 پست الکترونیک : nadarlo@tehran.ir

اخبار حوزه

نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با مدیر بیمارستان طرفه نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با مدیر بیمارستان طرفه
باحضور مدیرکنترل حیوانات شهری شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل شهر تهران نشست هم انديشي طرح ویژه مبارزه با جانوران مضر شهری
نشست بررسي مشكلات نيروهاي سدمعبر نواحي شش گانه نشست بررسي مشكلات نيروهاي سدمعبر نواحي شش گانه
✅ نشست بررسي وضعيت نگهداشت منطقه ١٢ ✅ نشست بررسي وضعيت نگهداشت منطقه ١٢