معاونت مالی و اقتصاد شهری

توضیحات عکس

یاسر موهبتی

سمت

معاون مالی و اقتصاد شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد

ارتباط با معاونت تلفن : 96028900 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mouhebati@tehran.ir

اخبار حوزه

✅ نشست كميته درآمد منطقه ١٢ ✅ نشست كميته درآمد منطقه ١٢
⚡️کاهش 10درصدی مصرف برق در ساختمان اصلی مدیریت شهری قلب طهران
⚡️کاهش 10درصدی مصرف برق در ساختمان اصلی مدیریت شهری قلب طهران
نشست بررسی حساب های فی ما بین شهرداری منطقه 12 و شرکت آب وفاضلاب منطقه 4 تهران نشست بررسی حساب های فی ما بین شهرداری منطقه 12 و شرکت آب وفاضلاب منطقه 4 تهران