معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

سعید شاه میر

سمت

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

ارتباط با معاونت تلفن : 96028700 فکس : 96090820 پست الکترونیک : 

اخبار حوزه

بازديد سرپرست حوزه معاونت اموراجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از خانه ي فرهنگ امامزاده يحيي(ع)
بازديد سرپرست حوزه معاونت اموراجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از خانه ي فرهنگ امامزاده يحيي(ع)
بازديد سرپرست معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از سراهاي محله ، مراكز كارآفريني ، اماكن ورزشي ، مراكز بهداشت و ... در سطح نواحي شش گانه بازديد سرپرست معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه ١٢ از سراهاي محله ، مراكز كارآفريني ، اماكن ورزشي ،...
✅ نشست هم اندیشی برنامه های مشارکتی حوزه گردشگری با حضور معاونين اموراجتماعی و فرهنگي و مديران گردشگري مناطق ١٢ و ١٥ ✅ نشست هم اندیشی برنامه های مشارکتی حوزه گردشگری با حضور معاونين اموراجتماعی و فرهنگي و مديران ...
شاهمير خبر داد : اجراي طرح تابش در مراكز اسكان شبانه قلب طهران رئيس مركز خدمات اجتماعي شهرداري منطقه ١٢ تهران از اجراي طرح تابش ( تكريم و اطعام بي خانمان هاي شهر ) در مراكز اسكان شبانه ي قلب طهران خبر داد.