معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

توضیحات عکس

محمد علی قندهاری نیا

سمت

معاون امور اجتماعی و فرهنگی

ارتباط با معاونت تلفن : 96028700 فکس : 96090820 پست الکترونیک : ghandehari-ni@tehran.ir

اخبار حوزه

ارزيابي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي مجموعه فرهنگي ظهيرالاسلام نشست ارزيابي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي مجموعه فرهنگي ظهيرالاسلام
نشست هماهنگي اجراي برنامه هاي هفته سلامت با حضور روساي مراکز درمانی سطح منطقه ١٢ نشست هماهنگي اجراي برنامه هاي هفته سلامت با حضور روساي مراکز درمانی سطح منطقه ١٢

معاونين امور شهري ، اجتماعي و فرهنگي و شهردار ناحيه ٢ از روند بازسازي مسجد نظام الدوله بازديدنمودند

بازديد معاونين امور شهري ، اجتماعي و فرهنگي و شهردار ناحيه ٢ از روند بازسازي مسجد نظام الدوله
مدیرکل بانوان شهرداری تهران از مرکز مداخله بحران زنان آسیب دیده اجتماعی در منطقه 12بازدید نمودند بازدید مدیرکل بانوان شهرداری تهران از مرکز مداخله بحران زنان آسیب دیده اجتماعی در منطقه ۱۲