معاونت امور اجتماعی و فرهنگی


سعید شاه میر

سمت

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ارتباط با معاونت تلفن : 96028700 فکس : 96090820 پست الکترونیک shahmir@tehran.ir

اخبار حوزه

حال و هوای متفاوت محله شهید هرندی در ماه مبارک رمضان حال و هوای متفاوت محله شهید هرندی در ماه مبارک رمضان
گذر سلامت در قلب طهران گذر سلامت در قلب طهران
نشست هم اندیشی مدیران ورزش منطقه، مدیران اجتماعی و مدیران سرای محلات برگزارشد. نشست هم اندیشی مدیران ورزش منطقه، مدیران اجتماعی و مدیران سرای محلات برگزارشد.