معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

سعید شاه میر

سمت

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

ارتباط با معاونت تلفن : 96028700 فکس : 96090820 پست الکترونیک : 

اخبار حوزه

نشست سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه12 با رئیس مرکز بهداشت شرق تهران در راستای ارتقاء... نشست سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه12 با رئیس مرکز بهداشت شرق تهران در راستای ارتقاء همکاری و مشارکت
جشنواره خلاقیت هنری بانوان

افتتاحیه جشنواره خلاقیت هنری بانوان
نشست فعالين و معتمدين محلات سيزده گانه با محوريت طرح صالحين نشست فعالين و معتمدين محلات سيزده گانه با محوريت طرح صالحين
بازديد مشاور شهردار قلب طهران در امور شوراياري ها از محله ي امامزاده يحيي بازديد مشاور شهردار قلب طهران در امور شوراياري ها از محله ي امامزاده يحيي و نشست با جانشين شهرد...
✅ بازديد مشاور شهردار قلب طهران در امور شوراياري ها از محله ي آبشار و نشست با هيئت امناء محله ✅ بازديد مشاور شهردار قلب طهران در امور شوراياري ها از محله ي آبشار و نشست با هيئت امناء محله