معاونت توسعه منابع انسانی


سیروس نظریان آزاد

سمت

معاون توسعه منابع انسانی

سوابق تحصیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

کارشناسی مهندسی IT

سوابق کاری رزومه
ارتباط با معاونت تلفن : 96028800 فکس : 33512328 پست الکترونیک : nazarian@tehran.ir

اخبار حوزه

✅ برپايي جشنواره غذا ويژه ي پرسنل منطقه ١٢ همزمان با روز جهاني غذا ✅ برپايي جشنواره غذا ويژه ي پرسنل منطقه ١٢ همزمان با روز جهاني غذا
✅ تقدير معاون توسعه منابع انساني و جمعي از مديران قلب طهران از رئيس ، پزشكان و كادر درماني درمانگاه شهرداري ١٢ به مناسبت روز پزشك ✅ تقدير معاون توسعه منابع انساني و جمعي از مديران قلب طهران از رئيس ، پزشكان و كادر درماني درما...
✅ نشست كميته ي منابع انساني منطقه ١٢ به رياست شهردار قلب طهران ✅ نشست كميته ي منابع انساني منطقه ١٢ به رياست شهردار قلب طهران
نشست ممیزی اجرای الزامات HSE حوزه معاونت توسعه منابع انسانی منطقه ١٢ نشست ممیزی اجرای الزامات HSE حوزه معاونت توسعه منابع انسانی منطقه ١٢
تجليل از قاريان و حافظان برتر نوجوان و برگزاركنندگان جلسات خانگي قرآن در موزه ملك تجليل از قاريان و حافظان برتر نوجوان و برگزاركنندگان جلسات خانگي قرآن در موزه ملك