ناحیه ۱


سید مصطفی عرفانیان

سمت

جانشین شهردار ناحیه 1

سوابق تحصیلی
ارتباط با ناحیه تلفن : 96028150 فکس : 96090820 پست الکترونیک : erfaniyan-s@tehran.ir

اخبار ناحیه

✅ پیمایش محیطی در ناحيه ١ قلب تاريخي طهران ✅ پیمایش محیطی در ناحيه ١ قلب تاريخي طهران
✅ پيمايش محيطي ناحيه ١ با حضور مشاور اجرايي شهردار منطقه ١٢ ✅ پيمايش محيطي ناحيه ١ با حضور مشاور اجرايي شهردار منطقه ١٢
✅ بررسي وضعيت امنيت محلات ، محور نشست جانشين شهردار ناحيه ١ ، شورایاران محله فردوسی و رياست كلانتري ۱۰۹ بهارستان ✅ بررسي وضعيت امنيت محلات ، محور نشست جانشين شهردار ناحيه ١ ، شورایاران محله فردوسی و رياست كل...
✅ تقدير از رئيس و پرسنل ايستگاه هاي آتش نشاني سطح نواحي ١ ، ٤ و ٦ قلب تاريخي طهران ✅ تقدير از رئيس و پرسنل ايستگاه هاي آتش نشاني سطح نواحي ١ ، ٤ و ٦ قلب تاريخي طهران
🛎 به صدا درآمدن زنگ شكوفه ها در مدارس مرصاد و اميد امام واقع در ناحيه ١ قلب تاريخي طهران 🛎 به صدا درآمدن زنگ شكوفه ها در مدارس مرصاد و اميد امام واقع در ناحيه ١ قلب تاريخي طهران