ناحیه ۱


سید مصطفی عرفانیان

سمت

جانشین شهردار ناحیه 1

سوابق تحصیلی
ارتباط با ناحیه تلفن : 96028150 فکس : 96090820 پست الکترونیک : erfaniyan-s@tehran.ir