ناحیه ۲


اسماعیل اسمعیل پور

سمت

جانشین شهردار ناحیه 2

سوابق تحصیلی

کاردانی مدیریت شهری

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028250 فکس : 96090820 پست الکترونیک : esmaeilpour-e@tehran.ir

اخبار ناحیه

بازدیدجانشین شهردارناحیه 2 قلب طهران ازمجموعه فرهنگی شهربانو بازدیدجانشین شهردارناحیه 2 قلب طهران ازمجموعه فرهنگی شهربانو
ديدار جانشين شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران با مادر شهيد يامي در راستاي تکریم و ارج نهادن به مقام والاي شهیدان و خانواده معزز شهدا ديدار جانشين شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران با مادر شهيد يامي در راستاي تکریم و ارج نهادن به م...
غبارروبي مزار شهداي گمنام حوزه علميه مروي غبارروبي مزار شهداي گمنام حوزه علميه مروي
✅ پیمایش محیطی در ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران ✅ پیمایش محیطی در ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران