ناحیه ۲


اسماعیل اسمعیل پور

سمت

جانشین شهردار ناحیه 2

سوابق تحصیلی

کاردانی مدیریت شهری

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028250 فکس : 96090820 پست الکترونیک : esmaeilpour-e@tehran.ir

اخبار ناحیه

✅ پیمایش محیطی محله پامنار در ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران ✅ پیمایش محیطی محله پامنار در ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران
✅ نشست بررسي وضعيت اخذ پروانه ساخت بخش سرطان شناسي درمانگاه خيريه ي حضرت وليعصر(عج) محور نشست جانشين شهردار ناحيه ٢ و مديريت درمانگاه ✅ نشست بررسي وضعيت اخذ پروانه ساخت بخش سرطان شناسي درمانگاه خيريه ي حضرت وليعصر(عج) محور نشست ...
✅ بررسي وضعيت آموزشي و پزشكي كودكان كار خانه ي كودك ناصر خسرو محور بازديد جانشين شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران ✅ بررسي وضعيت آموزشي و پزشكي كودكان كار خانه ي كودك ناصر خسرو محور بازديد جانشين شهردار ناحيه ٢...
✅ اداي احترام شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران به شهداي گمنام ميدان ارگ در هفته دفاع مقدس ✅ اداي احترام شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران به شهداي گمنام ميدان ارگ در هفته دفاع مقدس
🛎 زنگ شكوفه ها با حضور شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران در مدارس حكيميه و بني آدم به صدا درآمد 🛎 زنگ شكوفه ها با حضور شهردار ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران در مدارس حكيميه و بني آدم به صدا درآمد