ناحیه ۲


سید مصطفی عرفانیان

سمت

شهردار ناحیه 2

سوابق تحصیلی

کارشناسی عمران

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028250 فکس : 96090820 پست الکترونیک : erfaniyan-s@tehran.ir