ناحیه ۳


محسن حاتمی

سمت

شهردار ناحیه 3

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028350 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hatami-mo@tehran.ir

اخبار ناحیه

پیمایش محیطی محله بازار، شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۲ پیمایش محیطی محله بازار، شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۲
پیمایش محیطی از محله بازارناحیه 3 قلب طهران پیمایش محیطی از محله بازارناحیه 3 قلب طهران
نشست کمیته در آمدی ناحیه ۳ نشست کمیته در آمدی ناحیه ۳