ناحیه ۳

توضیحات عکس

محسن حاتمی

سمت

شهردار ناحیه 3

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028350 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hatami-mo@tehran.ir

اخبار ناحیه

✅ پیمایش محیطی محله بازار در ناحيه ٣ قلب تاريخي طهران ✅ پیمایش محیطی محله بازار در ناحيه ٣ قلب تاريخي طهران
زنگ شكوفه ها با حضور شهردار ناحيه ٣ قلب تاريخي طهران در مدارس قيام پانزده خرداد و ابدطلب به صدا درآمد زنگ شكوفه ها با حضور شهردار ناحيه ٣ قلب تاريخي طهران در مدارس قيام پانزده خرداد و ابدطلب به صدا...
رفع خلاف ساختماني در بازار تهران رفع خلاف ساختماني در بازار تهران
دیدار شهردار ناحیه ٣ با خانواده شهیدان معصوم و جعفریان دیدار شهردار ناحیه ٣ با خانواده شهیدان معصوم و جعفریان