ناحیه ۴


دانیال محمد حسینی

سمت

شهردار ناحیه 4

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028450 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mohammadhosseini@tehran.ir

اخبار ناحیه

ارائه خدمات مختلف پزشكی رایگان به شهروندان و كودكان در سرای محله شهید هرندی در روز جمعه ارائه خدمات مختلف پزشكی رایگان به شهروندان و كودكان در سرای محله شهید هرندی در روز جمعه
نشست سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ١٢ با سازمان های مردم نهاد ناحيه ٤ قلب طهران نشست سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ١٢ با سازمان های مردم نهاد ناحيه ٤ قلب طهران
فرونشست زمین در ضلع جنوب شرقی چهارراه مولوی پایان عملیات ترمیم فرونشست خیابان مولوی