ناحیه ۴


مجید صادقی

سمت

سرپرست ناحیه 4

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028450 فکس : 96090820 پست الکترونیک : sadeghi-maj@tehran.ir

اخبار ناحیه

🛎 زنگ شكوفه ها با حضور شهردار ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران در مدارس منتظري و پيرمرادي به صدا درآمد 🛎 زنگ شكوفه ها با حضور شهردار ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران در مدارس منتظري و پيرمرادي به صدا درآمد...
🏵 نشست سرپرست ناحیه ي ٤ قلب تاریخی طهران با فرمانده و مسئولین پایگاه های بسیج حوزه شهید چمران با محوریت برنامه هاي هفته دفاع مقدس و برپايي یادواره شهدا محله هرندی 🏵 نشست سرپرست ناحیه ي ٤ قلب تاریخی طهران با فرمانده و مسئولین پایگاه های بسیج حوزه شهید چمران ...
🏵 نشست بررسي وضعيت نوسازي بافت فرسوده محله تختي در ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران 🏵 نشست بررسي وضعيت نوسازي بافت فرسوده محله تختي در ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران
⚫️ بازديد سرپرست ناحيه ٤ از هيئات قديمي در راستاي رهنمودهاي شهردار قلب تاريخي طهران مبني بر نقش تسهيل گري و پشتيباني مديريت شهري از مراسم هاي مردمي محرم ⚫️ بازديد سرپرست ناحيه ٤ از هيئات قديمي در راستاي رهنمودهاي شهردار قلب تاريخي طهران مبني بر نقش...
✅ بررسي بازخورد پيام هاي شهروندان ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران در مركز سامانه ١٣٧ و ١٨٨٨ ✅ بررسي بازخورد پيام هاي شهروندان ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران در مركز سامانه ١٣٧ و ١٨٨٨