ناحیه ۵


علی فرج نژاد

سمت

جانشین شهردار ناحیه 5

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028550 فکس : 96090820 پست الکترونیک :farajnejad@tehran.ir

اخبار ناحیه

✅ ديدار جانشين شهردار ناحيه ٥ قلب تاريخي طهران و شوراياران محله قيام با خانواده ي شهيد نخلي در راستاي تکریم و ارج نهادن به مقام والاي شهیدان و خانواده معزز شهدا ✅ ديدار جانشين شهردار ناحيه ٥ قلب تاريخي طهران و شوراياران محله قيام با خانواده ي شهيد نخلي در ...
🛎 به صدا درآمدن زنگ شكوفه ها در مدرسه سلمان واقع در ناحيه ٥ قلب تاريخي طهران 🛎 به صدا درآمدن زنگ شكوفه ها در مدرسه سلمان واقع در ناحيه ٥ قلب تاريخي طهران
✅ تقدير از رئيس و كادر درماني بيمارستان سوم شعبان در ناحيه ٥ قلب طهران به مناسبت روز پزشك ✅ تقدير از رئيس و كادر درماني بيمارستان سوم شعبان در ناحيه ٥ قلب طهران به مناسبت روز پزشك
بازديد صبحگاهي شهردار منطقه ١٢ از سطح ناحيه ٥ بازديد صبحگاهي شهردار منطقه ١٢ از سطح ناحيه ٥
گزارش تصویری// تخریب ملک نا ایمن در محدوده خیابان 17 شهریور گزارش تصویری// تخریب ملک نا ایمن در محدوده خیابان 17 شهریور