ناحیه ۵

علیرضا ملک

سمت

شهردار ناحیه 5

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028550 فکس : 96090820 پست الکترونیک :malek-ar@tehran.ir

اخبار ناحیه

🛎 به صدا درآمدن زنگ شكوفه ها در مدرسه سلمان واقع در ناحيه ٥ قلب تاريخي طهران 🛎 به صدا درآمدن زنگ شكوفه ها در مدرسه سلمان واقع در ناحيه ٥ قلب تاريخي طهران
✅ تقدير از رئيس و كادر درماني بيمارستان سوم شعبان در ناحيه ٥ قلب طهران به مناسبت روز پزشك ✅ تقدير از رئيس و كادر درماني بيمارستان سوم شعبان در ناحيه ٥ قلب طهران به مناسبت روز پزشك
بازديد صبحگاهي شهردار منطقه ١٢ از سطح ناحيه ٥ بازديد صبحگاهي شهردار منطقه ١٢ از سطح ناحيه ٥
گزارش تصویری// تخریب ملک نا ایمن در محدوده خیابان 17 شهریور گزارش تصویری// تخریب ملک نا ایمن در محدوده خیابان 17 شهریور
بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 5 بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 5