ناحیه ۶

حسین سعدی پور

سمت

سرپرست شهردار ناحیه 6

سوابق تحصیلی
ارتباط با ناحیه تلفن : 96028650 فکس : 96090820 پست الکترونیک : saadipour@tehran.ir

اخبار ناحیه

🛎 زنگ شكوفه ها با حضور سرپرست ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران در مدارس آصف به صدا درآمد 🛎 زنگ شكوفه ها با حضور سرپرست ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران در مدارس آصف به صدا درآمد
⚫️ وداع سوگواران حسيني با شهداي گمنام در ميدان آئيني مذهبي امام حسين(ع) همزمان با شب تاسوعا ⚫️ وداع سوگواران حسيني با شهداي گمنام در ميدان آئيني مذهبي امام حسين(ع) همزمان با شب تاسوعا
آماده سازي فضاي ميدان امام حسين (ع) جهت برگزاري هرچه مناسبتر ويژه برنامه هاي ماه محرم آماده سازي فضاي ميدان امام حسين (ع) جهت برگزاري هرچه مناسبتر ويژه برنامه هاي ماه محرم
✅ بازدید شهردار ناحیه ٦ قلب تاريخي طهران از تجهیزات ، ادوات و نیروی انسانی پیمانکار خدمات شهري ✅ بازدید شهردار ناحیه ٦ قلب تاريخي طهران از تجهیزات ، ادوات و نیروی انسانی پیمانکار خدمات شهري ...
🔺 نشست هماهنگي برنامه هاي ماه محرم و طرح استقبال از مهر در ناحيه ٦ 🔺 نشست هماهنگي برنامه هاي ماه محرم و طرح استقبال از مهر در ناحيه ٦