آدرس و روش های دسترسی به ما

مسیرهای دسترسی بوسیله وسایل حمل و نقل عمومی

مسیرهای دسترسی بوسیله وسایل حمل و نقل عمومی:

> مترو: ایستگاه متروی میدان شهدا: بعد از پیاده شدن در این ایستگاه وارد خیابان هفده شهریور میشوید شهرداری منطقه 12 در فاصله 100 متری جنوب غربی ایستگاه متروی میدان شهدا قرار دارد
>ایستگاه متروی بهارستان: بعد از پیاده شدن در این ایستگاه میبایست سوار تاکسی هایی که به سمت میدان شهدا می آیند شوید

> اتوبوس: در ایستگاه میدان شهدا باید پیاده شوید اتوبوسهایی که از طرف پیروزی به سمت بهارستان ویا بالعکس می آیند  و همچنین اتوبوسهایی که از سمت میدان خراسان به سمت میدان امام حسین میروند میتوانید در ایستگاه میدان شهدا پیاده شوید و ابتدای خیابان مجاهدین اسلام ساختمان شهرداری منطقه 12 نمایان می باشد

> تاکسی: از خیابان پیروزی ، میدان بهارستان و همچنین میدان خراسان تاکسی های خطی به سمت میدان شهدا وجود دارند


 

 

روش دسترسی به ما بر روی نقشه