اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

حجت الله صدیف

حجت الله صدیف

سمت

رئيس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

ارتباط با اداره تلفن : 96028630 فکس : 96090820 پست الکترونیک : sodeif-h@tehran.ir

اخبار حوزه

بازديد مدير عامل شركت مترو تهران و شهردار منطقه ١٢ از روند ادامه احداث خط هفت مترو بازديد مدير عامل شركت مترو تهران و شهردار منطقه ١٢ از روند ادامه احداث خط هفت مترو
بازديد دكتر ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه ي زيرگذر چهارراه گلوبندك ، پروژه بازنمايي دروازه هاي طهران قديم و بوستان شوش بازديد دكتر ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه ي زيرگذر چهارراه گلوبندك ، پ...
ملاقات مردمی شهردار ملاقات مردمی شهردار