اداره املاک و مستغلات


محمد اخوان

سمت

رئیس اداره املاک و مستغلات

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028582 فکس : 96090820 پست الکترونیک :akhavan-l@tehran.ir