اداره املاک و مستغلات

سید مهدی موسویسمت

سرپرست اداره املاک و مستغلات

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028080 فکس : 96090820 پست الکترونیک :barzegar-ar@tehran.ir