اداره املاک و مستغلات


سید سعید علوی

سمت

رئيس اداره املاک و مستغلات

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028080 فکس : 96090820 پست الکترونیک :barzegar-ar@tehran.ir