آدرس پرتال اینترنتی شورایاران منطقه 12  : www.Shorayaran12.com 


اسامی اعضای شوارایاری محلات سیزده گانه منطقه 12
به ترتیب شماره محله و اسم محله

 محله یک – فردوسی

محله دو – بهارستان

محله سه – دروازه شمیران

 

 

محله چهارم – ایرانمحله پنج – محله پامنارمحله شش – محله امامزاده یحیی (ع)محله هفت – محله آبشارمحله هشت – محله سنگلجمحله نه – محله بازارمحله ده – محله قیام

 

محله یازده – محله تختی

 

محله دوازده – محله هرندیمحله سیزده – محله کوثر