04/24/2014 - پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393   |     |  ورود به سایت
امامزاده ها و مساجد
امامزاده سيدنصر الدين
 
اندكي بالاتر از م محمديه اعدام سابق بقعه سبز رنگي خود نمايي مي كند كه منسوب به مدفن نصرالدين از فرزندان امام سجاد (ع) است.
 
 
          
 
اين بنا مشتمل بر حياط صحن و بقعه هشت ضلعي است. بخشي مهمي از صحن و حياط امامزاده در خيابان كشي هاي دوره پهلوي اول از بين رفت. بقعه اين بنا متعلق به سال 993 ه.ق است كه در كتيبه چوبي طويلي به خط ثلث حك شده است.
 
        
امامزاده زيد
 
اين امامزاده در راسته بازار شهر تهران قرار دادر و شامل يك حرم چهار ضلعي بزرگ و ايوان و صحن در سمت شرق با گنبد دو پوش مدور و ملحقات آن است بناي اصلي بقعه به دوره صفويه قرن دهم هجري تعلق در زمان فتحعلي شاه و ناصرالدين شاه قاجار صحن و ايوان و گنبد دوپوش و متعلقات ديگري به آن افزوده شد در كتاب آثار تاريخي تهران آمده است: لطفعلي خان زند كه در سال 1209 به دستور آقا محمدخان در تهران به قتل رسيد در مجاورت اين بقعه به خاك سپرده شده است.
 
 
در گذشته هاي نه چندان دور اين امامزاده با مساحتي بيش از 30000متر مربع داراي صحن و فضاي مشجر بود و در آن حجره ها و طاق نماهاي عالي گنبدي تخم مرغي شكل با كاشي هاي معرق بقعه و رواقي زيبا به چشم مي خورد امروزه صحن اين امامزاده به مدرسه تبديل شده و تنها محوطه اي كوچك با دري كه به سمت بازار خياط ها باز مي شود از آن باقي مانده است.
 
            
امامزاده اسماعيل
 
امامزاده اسماعيل در خ شهيد مصطفي خميني نزديك ميدان سيداسماعيل قرار دارد و منسوب به اسماعيل از اعقاب امام علي النقي (ع) است. يك سوي اين بقعه به واسطه بازار سرپوشيده به خيابان اصلي بازار تهران راه مي يابد. اين مكان تاريخي شامل ميدان، آب انارف مسجد، مدرسه فيلسوف الدوله و بازار سيداسماعيل است.
بناي فعلي امامزاده شامل صحن ايوان رواق (ايواني كه در مرتبه دوم ساخته شود، پيشگاه) بقعه و مسجد است. صحن امامزاده به شكل مستطيلي به ابعاد 23 و 35متر است كه محور طولي آن در امتداد شمالي- جنوبي قرار دارد و داراي سه ورودي است. ورودي شرقي كه مدخل اصلي بنا نيز محسوب مي شود فاقد تزئينات است و به نظر مي رسد نيمه كاره رها شده باشد. اين ورودي مقابل سر در آب انبار ساخته شده و به معبر شمالي- جنوب شرقي امامزاده و خود امامزاده به ميدان سيداسماعيل راه دارد. دو ورودي ديگر اطراف صحن نيز يكي در شمال و ديگري در جنوب به معابر فرعي راه دارند. جبهه غربي بنا داراي ايواني رفيع و خوش منظر است كه در طرفين آن دو منار طويل ديده مي شود. در طرفين ايوان سه ايوانچه در لبه صحن واقع شده است. بدنه ايوان غربي پوشيده از كاشي و نيم گنبد آن مزين به مقرنس زيبا و پركار است. در محل پاكار قوس پوشش ايوان، بر كتيبه اي با زمينه لاجوردي در سه سوي و روي كاشي هاي خشتي عباراتي به خط سفيد نقش بسته است. طبق كتيبه موجود قدمت در چوبي بقعه به سال 866 ه.ق يعني دوره آق قويونلو مي رسد و ظاهراً قديمي ترين سند بر جاي مانده براي قدمت شهر تهران است. كاشي­هاي زرين فام مرقد متعلق به قرون هفتم و هشتم ه.ق و مناره هاي موجود در اين بقعه از قرن سيزدهم ه.ق باقي مانده است.
مساجد منطقه
 
مسجد در مقام گسترده ترين شبكه فراگير اجتماعي و نقش آفريني آن در مديريت ارتباطات اجتماعي و تأثير آن بر توسعه شهري بويژه محله هاي از مقدس ترين و مهمترين اركان يك اجتماع است كه در اين منطقه 204 مسجد وجود دارد.
امروزه نقش مساجد كه با تمامي قلمروهاي پيچيده انساني اعم از آموزشيف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... سر و كار دارند از اهميت بسزايي برخوردار گرديد.
 
تصاویری از مسجد امام بزرگترین مسجد منطقه
 
        
 
 
امامزاده ها و مساجد


امامزاده اسماعيل

امامزاده زيد

امامزاده سيدنصر الدين

بزرگترين مسجد: مسجد امام

کوچكترين مسجد: مسجد فخار روبروي كوچه دولت آبادي 20متر

زيباترين مسجد: شيخ فضل الله نوري شيخ فضل الله نوري

فرهنگي ترين مسجد: مسجد بينايي مسجد بينايي

    قديمي ترين مسجد: مسجد امام- قنات آباد- ارگ- قنبرعلي خان سال 1285- مسجد مشيرالسلطنه- سيد عزيرا... مسجد امام- قنات آباد- ارگ- قنبرعلي خان سال 1285- مسجد مشيرالسلطنه- سيد عزيرا...

    مسجد جامع منطقه: مسجد حاج رجبعلي در خونگاه مسجد حاج رجبعلي در خونگاه