• عمارت بادگیر
  • تالار آیینه
  • عمارت حوضخونه
  • شمس العماره
  • کاخ گلستان
شهردارناحیه2
نظرسنجی
نوع برخورد پرسنل شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟شهروند گرامی شما خدمات شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟ثبت نظر 
ناحیه 2