10/20/2014 - دوشنبه 28 مهر 1393   |     |  ورود به سایت
ناحیه 2

 
شهردارناحیه2
نظرسنجی
نوع برخورد پرسنل شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟شهروند گرامی شما خدمات شهرداری ناحیه دو منطقه 12 را چگونه ارزیابی می نمایید؟Submit Survey