نشست فصلي مديريت بحران در منطقه

1393/6/31
image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 12 تهران ، در نشست فصلي مديريت و کنترل مقابله با حوادث و بحران که به منظور هماهنگي و افزايش سطح تعاملات مديران شهري و سازمانها و گروههاي تخصصي و با حضور شهردار ، قائم مقام ، جمعي از معاونين و مديران و شهرداران نواحي شش گانه اين منطقه ، مديران سازمانها ، نهادهاي خدماتي و گروههاي تخصصي برگزار شد ، مهندس علي محمدنژاد شهردار منطقه 12 در سخناني ضمن مهم برمردن بحث مديريت بحران در شهر تهران به ويژه مناطق فرسوده و قديمي همچون اين منطقه بر لزوم آمادگي و همکاري جدي سازمانها و نهادهاي مختلف ذيربط با مديريت شهري در بحث مديريت و کنترل بحران تاکيد کرد.


print