کارگاه بازي درماني در سراي محله بهارستان

1395/2/19
image

کارگاه بازي درماني در سراي محله بهارستان برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 12تهران ،به همت شهرداري ناحيه 1وهمکاري اداره سلامت اموراجتماعي فرهنگي ،درراستاي طرح ناحيه محوري ، کارگاه بازي درماني با حضور20نفر از شهروندان در سراي محله بهارستان برگزار گرديد

print