کارگاه اموزش حقوق خانواده در سراي محله فردوسي

1395/2/19
image

کارگاه اموزش حقوق خانواده در سراي محله فردوسي برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 12تهران ،به همت شهرداري ناحيه 1وهمکاري اداره اموراجتماعي فرهنگي ،درراستاي طرح ناحيه محوري ،کارگاه اموزش حقوق خانواده با حضور20نفر در سراي محله فردوسي برگزارشد.

print