خبر شماره بيست وهفتم اداره تشكيلات و بهبود روش ها منطقه 12: اداره تشكيلات و بهبود روشهاي منطقه 12 موفق به كسب رتبه اول در بين مناطق گرديد

1396/3/31
image

بر اساس ارزيابي هاي انجام يافته در خصوص اقدامات و فعاليت هاي چهار ماه سوم سال1395، در زمينه انجام اصلاحات در ساختار سازماني ، شناسايي اصولي فرآيندها و تعريف پروژه هاي بهبود فرآيند ، اداره تشكيلات و بهبود روش هاي منطقه12با كسب امتياز كامل 100از مناطق برتر شناخته شده است.


print