سايت شهرداري منطقه ١٢ در سومین جشنواره و همایش عمران شهری و رونمایی از اولین نقشه پهنه بندی ژئوتکنیک شهر تهران در اين جشنواره با حضور دكتر محمدباقر قاليباف

1396/4/19
image


print