بازديد مهندس چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و محمدباقر قاليباف شهردار تهران از سايت شهرداري منطقه ١٢ در سومين جشنواره ، همایش و نمايشگاه عمران شهری در برج ميلاد

1396/4/19
image


print