بازدید شهردار ناحیه ۳ از پاساژهای ناایمن بازار و ابلاغ اخطارها و ارایه اموزش های ایمنی لازم

1396/11/26
image


print