نشست بررسی راهکارهای افزایش همکاری فیمابین مديريت شهري قلب طهران و پلیس راهور با حضور روسای راهور مناطق ۱۲ و ۱۴ ، معاون حمل و نقل و ترافيك ترافیک و شهردار ناحیه ۵ منطقه ١٢

1396/12/14
image


print