کاشت نهال روز درختکاری توسط شهرداران مدرسه دخترانه شهید حاتمی و پسرانه پانزده خرداد با حضور معاون ناحیه ۳ و مدیر محله سنگلج

1396/12/16
image


print