كاشت نهال تدبير با حضور معاون پيگيري ويژه ي دفتر شهردار تهران ، شهردار ناحيه ٢ و رئيس اداره فضاي سبز منطقه ١٢ مقابل شهرداري تهران

1396/12/19
image


print