پوشش رسانه اي عملیات رفع خطر از ملک 17شهریور
گزارش تصویری//عملیات رفع خطر از ملک ناایمن واقع در خيابان ۱۷ شهریور و پوشش رسانه اي آن

1397/1/18
image


print