نمايندگان حوزه ي معاونت اموراجتماعي و فرهنگي با حجت الاسلام پرهيزكار (نخبه ي قرآني )ديدار نمودند
ديدار نمايندگان حوزه ي معاونت اموراجتماعي و فرهنگي با حجت الاسلام پرهيزكار

1397/1/28
image


print