دیدار صمیمی و عیادت از همکار
دیدار صمیمی و عیادت از همکار دچار ضایعه ستون فقرات توسط مدیران حوزه معاونت توسعه منابع انسانی منطقه۱۲

1397/2/15
image


print