همایش میراث فرهنگی ،گردشگری وتوسعه پایدار
همایش میراث فرهنگی ،گردشگری وتوسعه پایدار با حضور جمعی ازشورای اسلامی شهر تهران ، معاون اموراجتماعی فرهنگی شهرداری تهران ، شهردارمنطقه 12 ، جمعی از شهرداران مناطق شهرتهران ، اساتید و دانشجویان درموزه ملک

1397/2/25
image


print