شاهمير خبر داد :
اجراي طرح تابش در مراكز اسكان شبانه قلب طهران

1397/3/12
image

سعيد شاهمير رئيس مركز خدمات اجتماعي اين منطقه گفت : همزمان با ميلاد با سعادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي (ع) ، در راستاي اهداف ، سياست ها و برنامه هاي حوزه ي معاونت اموراجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ، طرح تابش ( تكريم و اطعام بي خانمان هاي شهر ) در مددسراي منطقه ١٢ اجرا شد.
وي افزود : در اين طرح كه با حضور دبير مجمع عالي خيرين كشور ، خيرين منطقه اي ، هنرمندان و تعدادي از مددجويان هنرمند بهبود يافته از اعتياد ، با اجراي ويژه برنامه هاي مختلف همراه بود ، مدعوين با اقدامات مديريت شهري در حوزه ي خدمات اجتماعي به ويژه خدمات مددسراي منطقه ١٢ آشنا شدند.
شاهمير همچنين از فعال شدن كارگروه هاي مجمع خيرين كشور در حوزه ي حمايت هاي اجتماعي مردم يار و توانمندسازي مددجويان بهبود يافته از اعتياد با توجه به ظرفيت آن در سطح منطقه به عنوان يكي از تصميمات مهم در حاشيه ي اين مراسم خبر داد.


print