نشست بررسی مسایل مربوط به مجتمع های ایستگاهی مترو در محدوده قلب طهران با حضور شهردار و مدیران مرتبط در منطقه ۱۲

نشست بررسی مسایل مربوط به مجتمع های ایستگاهی مترو در محدوده قلب طهران با حضور شهردار و مدیران مرتبط در منطقه ۱۲

1397/4/17
image


print