در پی شکستگی لوله شرکت آب و فاضلاب اتفاق
افتاد؛
🔻انسداد بخشی از خیابان ١٧ شهریور/ هیچ محدودیت ترافیکی وجود ندارد

1397/4/20
image

✅ شهردار منطقه ١٢ از شکستگی لوله شرکت آب و فاضلاب در محور خیابان ١٧ شهریور، ابتدای خیابان غیاثی و بلوار قیام خبر داد.

✅ پیمان حسين محسنی با اعلام این خبر افزود: شکستگی لوله آب موجب شسته شدن خاک زیر لوله و ایجاد نشست در سطح معابر شده بود که با حضور همکاران ناحیه ۵، معاونت های فنی و عمران، خدمات شهری و ترافیک در موقعیت و هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴، اقدامات مربوط به ایمن سازی در حال انجام است.

✅ وی گفت: با پر کردن محل نشست با زیر لوله سازمان آب و فاضلاب و پس از آن مرمت لوله، امیدواریم عملیات تا دو ساعت آینده به اتمام برسد.

✅ شهردار منطقه ١٢ با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ محوری به طور کامل مسدود نیست، عنوان کرد: حدود یک سوم مسیر ارتباطی خیابان غیاثی به خیابان ١٧ شهریور برای ایمن سازی مسدود شده است، اما امکان تردد خودروها وجود دارد ، به همین دلیل می توان گفت هیچ مسیری برای عبور و مرور خودروها مسدود نیست و محدودیت ترافیکی وجود ندارد.

منبع : شهرنوشتprint