🛑 فوری 🛑
🛑 فوری 🛑

1397/4/20
image

 

                          ❇️به آگاهی شهروندان محترم می رساند با تلاش شبانه روزی خادمین شما در مدیریت شهری منطقه ۱۲ و پس از اجرای عملیات کامل ایمن سازی و مقاوم سازی ؛ معبر آسیب دیده ناشی از نشست عصر گذشته در خیابان ۱۷ شهریور مرمت گردید و هم اکنون بازگشایی گردیده است . لذا از شهروندان محترم ضمن پوزش به جهت مشکل پیش آمده و ترافیک ایجاد شده در معبر مورد نظر ؛ مراتب سپاسگزاری خود را بابت صبوری و همراهی در انجام عملیات اعلام می داریم .

                                                                                                                                                      روابط عمومی شهرداری منطقه دوازده


print