شهروند پرسشگر ، مدير پاسخگو"
گفتگوي معاون فني و عمراني منطقه ١٢ با برنامه ي درشهر در خصوص وضعيت سنگفرش هاي پياده راه هفده شهريور "

1397/5/23
image


print