تجلیل شهردار ناحیه 2 از خانواده شهید سیدابوالقاسم با حضور جمعی از مدیران ناحیه و مدیرمحله امام زاده یحیی(ع) بمناسبت عید غدیر
تجلیل شهردار ناحیه 2 از خانواده شهید سیدابوالقاسم با حضور جمعی از مدیران ناحیه و مدیرمحله امام زاده یحیی(ع) بمناسبت عید غدیر

1397/6/10
image


print