۳۰۰ درخواست متعلق به بانوان سرپرست خانوار است .
۳۰۰ درخواست متعلق به بانوان سرپرست خانوار است .

1397/6/25
image

🚕 سعید ارونقی ( معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۲ ) اعلام کرد : ثبت ۱۰۲۱ درخواست جهت صدور مجوز برای سرویس های مدارس سطح منطقه

🚖 ۳۰۰ درخواست متعلق به بانوان سرپرست خانوار است .


print