✅ دیدار سرپرست ناحیه ۴ قلب تاریخی طهران با خانواده ي شهید پوراله وردی در راستای تکریم و ارج نهادن به مقام والای شهيدان و خانواده معزز شهدا
✅ دیدار سرپرست ناحیه ۴ قلب تاریخی طهران با خانواده ي شهید پوراله وردی در راستای تکریم و ارج نهادن به مقام والای شهيدان و خانواده معزز شهدا

1397/7/9
image


print