✅ تاكيد شهردار قلب تاريخي طهران بر بهره گيري از ظرفيتهاي درون منطقه اي و استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان در پستهای مدیریتی در نشست شوراي مديران ١٢
✅ تاكيد شهردار قلب تاريخي طهران بر بهره گيري از ظرفيتهاي درون منطقه اي و استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان در پستهای مدیریتی در نشست شوراي مديران ١٢

1397/7/15
image


print